Journaal-item NOS Journaal 25 oktober 2004

In het zicht van de toekomst.
Sociaal en Cultureel Rapport 2004

Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag


Hardcover, 602 blz., 17x24 cm.
Omslagillustratie:
Ien van Laanen, Amsterdam