Illustratie: Ien van Laanen, Amsterdam

redactie


  • schrijven, herschrijven of corrigeren
    van teksten voor folders, brochures,
    jaarverslagen e.d.
  • ruime ervaring met redactie van
    sociaal-wetenschappelijke publicaties
  • contact met vertalers moderne talen

Illustratie: Ien van Laanen, Amsterdam